Hva er verktøy og metoder? 

Hvordan komme igang?

Fra det internasjonale nettverket (DEAL) har vi hentet noen sentrale tips og metoder til dette nettstedet. Alt har en begynnelse og det fins mange måter å komme i gang med Smultringøkonomi på. Vi kan begynne som innbyggerinitiativ og vi kan begynne som kommune. Men vi kan også begynne i den bedriften vi eier eller jobber i, i det politiske partiet vi er medlem av eller i en frivillig organisasjon vi er tilknyttet.  Alle kan begynne med sin egen husholdningsøkonomi. 

Vi kan jobbe på to nivåer 

F.eks kan vi sette oss inn i hvilke kommunestyresaker som skal opp til behandling, og trene oss på å bruke verktøyet "De fire linsene" for å stille spørsmål og krav til prosjektene.  Det andre nivået er å være proaktiv og foreslå mer overordnet og helhetlig hvordan vi kan forme by-, bydels- eller kommunedelsutvikling i dette nye økonomiske tankesettet. Dette krever samarbeid og kreativitet. Vi må finne innovative og transformerende måter å forbedre innbyggernes livskvalitet på samtidig som det reduserer ødeleggende økologiske og globalt-sosiale virkninger. 

5 topptips

Den ene fanen under "Verktøy og metoder" gir oss 5 topp-tips for oppstart, og deretter veiledning for om vi starter som innbyggerinitiativ eller om det er kommunen som starter.  

De 9-M-ene

En annen fane gjennomgår prosessmodellen til Smultringøkonomi; de 9 M-ene. Sammenfatningen av de 9 M-ene, er vår oversettelse av hvordan DEAL tenker seg at arbeidet kan gjøres. Samtidig må de enkelte byene og stedene gjøre sine tilpasninger. Gjennomgangen av de ni M-ene, er derfor tilpasset en liten norsk by som Tønsberg, slik vi tenker nå. Etterhvert som vi lærer mer, endrer vi. 


Oversikt

Klikk på flisene for å lese!

5 topptips for oppstart

Prosessmodellen "De 9 M-ene"Smultringfestivalen er det viktigste årlige møtepunktet i det nye, samlende samfunnsprosjektet å utvikle en norsk smultringøkonomi

Smultringmodellen er en visualisert visjon. Den skisserer en helhet. Mer enn noen gang trenger vi å tenke og handle etter helhet og etikk. Permakultur praktiserer helhetstenkning. Og vi har vært så heldige å få omvisning på den 16 mål store permakultur-eiendommen «Food Forest Ermelo» noen km utenfor den lille byen Harderwijk i Nederland.

Ett av verkstedene på Smultringfestivalen lørdag 17. september handlet om by- og tettstedutvikling og hadde tittelen «Kretsløpsbyen - bærekraftig byutvikling - «degrowth» som strategi for framtidsrettet stedsutvikling. Frederica Miller, arkitekt i Gaia-Oslo as, og permakulturdesigner fortalte om mye av det samme som hun skriver om i Dagsavisen...

Læring og danning skjer ikke bare via boklig lærdom, men først og fremst gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen. Arbeid med en skolehage gir en erfaringsrikdom det ikke er ensidig mulig å lese seg til. Fagfornyelsen (gjeldende læreplanverk) gir solid begrunnelse for at skoler bør anlegge skolehager og...

Fredag 16. september kl. 12 - 15 avholdes et spennende møte i Tønsberg! Da får Smultringfestivalen besøk fra både København, Tomelilla i Sverige, Hav Eiendom i Oslo og mange flere for å fortelle om sine erfaringer med Smultringmodellen og Smultringøkonomi som hjelp til bærekraftsarbeid i byer og kommuner.

Tomelilla kommune i Sydøst-Sverige vedtok i høst å bli landets første Smultringpilot. Kommunen skal teste ut "Munkmodellens" potensial for å synliggjøre bærekraftsaspektene i offentlig virksomhet.

Den 17. september 2022 arrangerer vi Smultringfestival i Tønsberg. Hovedarrangementene foregår denne dagen, men det vil være arrangementer både før og etter som peker fram mot det som skal bli Smultringuka, Tønsbergs dypgrønne svar på Arendalsuka.

Studiesirkelen som startet i høst er nå over halveis. Vi innleder hver vår gang med resyme av kapittelet eller bare ved å gjengi essensen i kapittelet og deretter reise spørsmål og hjelpe hverandre med å forstå. Dette er både vrient og viktig! Det koster konsenrasjon og litt viljestyrke å lese, men det engasjerer!


HVA NÅ?

Støtt saken vår