Fra "fragmentert innsats" til helhetlig kommuneutvikling!

01.07.2022

Fredag 16. september kl. 12 - 15 avholdes et spennende møte i Tønsberg! Da får Smultringfestivalen besøk fra både København, Tomelilla i Sverige, Hav Eiendom i Oslo og mange flere for å fortelle om sine erfaringer med Smultringmodellen og Smultringøkonomi som hjelp til bærekraftsarbeid i byer og kommuner.

Hensikten med dette seminaret er å utforske hvordan norske kommuner og byer kan ta i bruk

Smultringøkonomi i sitt bærekraftsarbeid.

Innlegg ved:

 Jacob Rask, leder av innbyggerinitiativet Doughnut Economics, København

 Marie Indrelid Winsvold, bærekraftsjef HAV eiendom

 Stefan Persson, Verksamhetsutvecklare Tomelilla kommun.

 Erica Wie Dia, Pådriv Oslo.

 Kommunaldirektør (rådmann), Roar Vevelstad, Halden kommune.

I Norges rapportering av status på bærekraftarbeidet (Voluntary National Review,2021 Norway)

heter det at det norske arbeidet for å gjøre byene bærekraftige er preget av en fragmentert innsats

og liten helhetlig forståelse av utfordringene. Rapporten peker på at byene i Norge bør ta i bruk en

strategi basert på sirkulær økonomi for å sikre innbyggerne gode liv innenfor planetens

tålegrense.

Smultringmodellen, utviklet av den engelske økonomen Kate Raworth, visualiserer

sammenhengen mellom de største utfordringene vi står overfor i vårt århundre - samtidig som den

viser det trygge og rettferdige mulighetssrommet som kan tas i bruk nå med en gang for å utvikle

reelt bærekraftige lokalsamfunn, kommuner og byer.

Modellen er allerede i bruk i en rekke større byer som Amsterdam, Barcelona, London og

København, og i mindre kommuner som den svenske byen Tomelilla og den lille byen Dunedin på

New Zealand. Hva kan vi lære fra de internasjonale erfaringene der modellen er tatt i bruk? I Oslo

har Hav Eiendom (Oslo Havns eiendomsselskap) valgt å ta i bruk Smultringøkonomi og metoden

"Creating city portraits" for utvikling av fjordbydelen Grønlikaia. Prosjektet kalles DEiG (Doughnut

Economics i Grønlikaia) Hva kan vi lære fra deres erfaringer?


Seminar-dialoger.

Påmelding: https://evt.to/auaaiuiow