År for år

2022

Smultringfestivalen 2022

2023

Bilder og filmsnutter

 Program

Kjernegruppa for festivaldagen i Tønsberg består av folk fra ulike steder i Vestfold. Vi jobber tett sammen.

Arbeidsgruppa for festivalen deltar på temamøter om de har lyst og intensiverer arbeidet sitt opp mot - og under festivalen. Den tar seg av gruppeledelse og en hel masse praktiske oppgaver.

Fagressursgruppa for festivalen består av representanter for medarrangørene og bidrar der de har størst kompetanse. Vi møtes på zoom eller i Oslo.

2024

Fra 6.-9. nov. 2024 arrangeres digitale internasjonale "Doughnut Days". Mange byer, steder og noen nasjoner deltar med fysiske arrangementer i tillegg. Nettverket Smultringøkonomi Norge  arrangerer fysisk SmultringDag i Oslo. Mer om dette kommer!

Ta kontakt om du har lyst til å engasjere deg!