Smultringpraksis i Tønsberg

Klikk på flisene for å lese mer!

Her finner du etterhvert fakta så langt vi har, om hvordan det står til i Tønsberg kommune i forhold til ytre og indre grense.

Her finner du visjonen for "Nye Tønsberg" (2019) og hva befolkningen tenker om hensikten med kommunen vår; hva trivsel betyr for oss og hva vi drømmer om at kommunen kan bli.

Les om hvordan vi mobiliserer og lærer! For tida driver vi studiesirkel i Smultringøkonomi i Tønsberg. Har du lyst til å bli med på en ny? 

Her finner du stoff om hva vi planlegger å kartlegge, og resultatet av  kartleggingene våre.

Når vi vurderer tenke-praksis i kommunen, bruker vi metoden "De fire linsene". Vi under-søker påvirkningen lokalt -sosialt, lokalt-økologisk, globalt-økologisk og globalt-sosialt. 

Her beskriver vi hvilke metoder vi har brukt i ulike praksis-situasjoner og våre refleksjoner om metoder og verktøy. Vi har mange ideer på gang!

Dette skal bli vårt utstillingsvindu. Her løfter vi opp god praksis i Tønsberg kommune.

Hva er pulsen vår for øyeblikket?

Alt er i endring hele tida. Hva driver endringer mot et reelt grønt skifte i Tønsberg kommune?

Å tenke nytt om økonomi skal bety økt livskvalitet for oss og alle som er i kontakt med oss. Og det skal være gøy å jobbe fram det nye. Her finner du våre glimt av glede!