Momentum

Vi står ved et veiskille. "Det grønne skiftet" kan gå i flere retninger. Smultringen kan guide oss i riktig retning slik at ikke nye tiltak forverrer situasjonen et annet sted. Derfor er det avgjørende at Smultringmodellen blir kjent og brukes  overalt. 

Smultringfestivalen samler og forener alle gode krefter for et ekte grønt skifte. Den første nasjonale Smultringfestivalen som ble arrangert i Norge var i Tønsberg og over tre dager.  I 2023 avholdes festivalen 21.-24. september. Første dag i Tønsberg, de to neste i Oslo og den 4. blir det mulig å reise rundt å se på god smultringpraksis.