Momentum

Vi står ved et veiskille. "Det grønne skiftet" kan gå i flere retninger. Smultringen kan guide oss i riktig retning slik at ikke nye tiltak forverrer situasjonen et annet sted. Derfor er det avgjørende at Smultringmodellen blir kjent og brukes  overalt. 

Smultringfestivalen samler og forener alle gode krefter for et ekte grønt skifte. Den første nasjonale Smultringfestivalen som ble arrangert i Norge var i Tønsberg og over tre dager.  I 2023 var festivalen lagt til 21.-24. september. 

I 2024 er vi medarrangør av SmultringDagen 09.11.
 I 2025 vil vi være med å arrangere en stor europeisk konferanse om økologisk økonomi. Konferansen er lagt til Norge. Dette er dessuten et valgår og gir oss anledning til å komme ut med vår tenkning om en ny økonomi.