De 7 grunntankene

Smultringøkonomien bygger på et annet tankesett enn dagens vekstøkonomi. Den har en organisk og sirkulær verdensoppfatning som bryter med den mekanistiske og lineære forståelsen. Fordi verden er kompleks med en mengde påvirkninger samtidig og kontinuerlig, må økonomien forholde seg til nettopp det. 

I dag er tradisjonell oppfatning at økonomien er underlagt "lover" på linje med naturlover, blant annet den om at vi  ha evig vekst.  Smultringøkonomien ses som en design. Vi former den og vi skal forme den etisk, helhetlig og gjenskapende (regenerativ) som naturen selv. Slik kan vi møte framtida i visshet om at vi holder oss innenfor tålegrensene til natur, miljø og menneskehet.

Klikk på figurene for å lese mer!