La oss skape den nye økonomien sammen! 

Velkommen til den 

nasjonale Smultringfestivalen

 21. - 23. september 2023
Festivalen er partipolitisk uavhengig og samler alle som ønsker livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser!

Den andre nasjonale "Smultringfestivalen" som arrangeres i Norge foregår  torsdag 21. september i Tønsberg og fredag og lørdag 22.-23. september 2023 i Oslo

Mer informasjon om festivalen finner du HER.

Lokaler Tønsberg

Slottsfjellsmuseet, Farmannsveien 30, 3111 Tønsberg

                                                      Lokaler Oslo

Rampen, Schweigaardsgate 34, Oslo, foto Sindre Carolin

Ta et nærmere blikk på lokalene her: https://www.sindrecarolin.no/bachelor


Arrangører

Arrangementet er et samarbeid mellom Smultring Tønsberg / - Vestfold,  Rethinking Economics, NMBUs bærekraftarena, Spire, Pådriv Oslo, Pådriv Tønsberg, So Central, Besteforeldrenes Klimaaksjon Norge og i Vestfold, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Norsk Permakulturforening.. På festivalen vil du møte mange av oss som verter! Vi bærer store buttons med Smultringmodellen! 

Festivalen er åpen for alle som ønsker et reelt bærekraftig samfunn og gjennomføres i en "ånd" av varme, likeverd og respektfulle dialoger.


Program

TORDAG 21. september, Tønsberg

Tema for dagen: Hvordan kan vi ved hjelp av Smultringøkonomi, skape mest mulig vitale oppvekstmiljøer og byer?  Gjennom teori, praktiske eksempler, verktøy og metoder bidrar vi med kunnskap, inspirasjon og ideer til hverandre.

OVERSIKT

09.00 - 09-30

Åpning av festivalen, og dialoger om Smultringen
Ellen Sjong (Smultring Tønsberg)

09.30 - 10.15

Introduksjon til Smultringøkonomi
Arild Vatn og Thomas Røkås (NMBU, Rethinking Economics)

10.30 - 12.00

Bærekraftig byutvikling gjennom Smultringøkonomi
Leonora Grcheva (DEAL), Jacob Rask (Roskilde Univeristet), Marie I. Winsvold (HAV Eiendom)

- Lunsj -

12.45 - 13.45
Parallelle verksteder

La oss komme i gang!
Erica W. Dia (prosjektutvikler), Jacob Rask (Roskilde Universitet), Rob Shorter (DEAL)

SiEUGreen: Neste nivå sirkulær infrastruktur
Petter D. Jenssen (NMBU)

14.00 - 15.00

Nye former for innbyggerinnvolvering
Ingerid Heggelund (Larvik kommune), Arild Vatn (NMBU, Rethinking Economics)

Byutvikling i et smultringperspektiv Kaldnes vest som caseKaldnes AS. Vi utforsker i et lokal-økologisk perspektiv

15.15 - 15.30

Oppsummering / SofasamtaleFredag 22. september, Oslo

Tema: Fra utdaterte praksiser, til innovative løsninger! Smultringøkonomi som strategisk kompass for et helhetlig grønt skifte.

Gjennom praktiske og teoretiske erfaringer i regenerativt landbruk, forvaltning, forskning og forretningsliv, bidrar vi med kunnskap og ideer til hvordan vi sammen, ved hjelp av smultringøkonomi, kan skape et helhetlig grønt og gledesfylt skifte i det norske samfunnet og i kommunene våre.


08.45 - 09.00

Velkommen, og åpningsord
Marie Loe Halvorsen (EFO, Pådriv Oslo)

  09.00 - 09.30

  Introduksjon til Smultringmodellen

  Ellen Sjong (Smultring Tønsberg)
  09.30 - 10.30
  Sunn mat fra levende jord og livskraftige økosystemer
  Camilla Skjerve-Gordley (Regenerativt Norge)
  10.45 - 12.00
  Planetens tålegrenser i praksisErik Gomez Baggethun (NMBU), Elisabeth Veivåg Helseth (NMBU), Borgar Aamaas (CICERO), Signe Nybø (NINA), Hanne Opdan (Nordre Follo kommune), Mathias J. Johnsen (Klimaetaten i Oslo)
  12.15 - 13.15
  Parallelle sesjoner
  Ansvarlig produksjon og forbruk
  Ellen Stenslie (NMBU), Jo E. Tobiassen (Northern Playground), Anne Dubrau (Nydalen Fabrikker)
  Livskvalitet og livskvalitetsøkonomi som drivkraft for samfunnsutviklingenHildegunn Brattvåg (Oslo kommune), Lene Conradi (Asker kommune)

  - Lunsj -

  14.00 - 15.00
  Boligmangfold og mangfoldig boligpolitikkKathrine E. Standal (Boligstiftelsen i Trondheim), Anne-Rita Andal (Leieboerforeningen), Roberta Cucca (NMBU), Karin Lindgård (SoCentral)
  Kunstig intelligens og fremtidens arbeidslivTekna
  15.15 - 16.15
  Demokratisk innovasjon gjennom folkepanel Marie Harbo Dahle (SoCentral) + inviterte
  16.15 - 16.30
  Oppsummering / Sofasamtale

  .

  .

  .

  .

  LØRDAG 23. september, Oslo


  Tema:  Smultringøkonomi for å skape en vakrere verden enn den vi noen gang har sett! Vi utforsker visjonens kraft og kraften i et nytt syn på mennesker og samfunn. Fra egoisme og konkurranse til anerkjennelse og gode samspill. Hvilke eksisterende initiativer, metoder, verktøy og arbeidsmåter kan sparke i gang helhetlig og reelt bærekraftsarbeid over hele landet?


  09.30 - 11.00

  Turning the ideas of Doughnut Economics into action
  Kate Raworth (DEAL) [digitalt]

  11.15 - 12.15

  Hvordan starter vi Smultring-arbeidet i lokalsamfunn, kommuner, og organisasjoner?Erica Wie Dia, Andreas Fadum (Bykuben), Kaj Lofgren (Regen Melbourne) [digitalt], Rob Shorter (DEAL)

  - Lunsj -
  13.00 - 14.00

  Parallelle verksteder

  V1: Bli kjent med konkrete verktøy for område- og byutvikling
  Rob Shorter (DEAL), Jacob Rask (Roskilde Universitet)

  V2: Bærekraft og grønnvasking; en ærlig samtale om Smultring-modellen i praksis
  Marie Winsvold (HAV Eiendom), Ole Pedersen (Nedenfra, Tøyen Unlimited), Thomas Røkås (NMBU, Rethinking Economics), Erica Wie Dia

  V3: En rettferdig og inkluderende økonomi; balansekunsten mellom det private og offentligeSara Skilbred Fjeld (Statens Arbeidsmiljøinstitutt)

  14.15 - 15.15

  V4: Hele Norge "inn i" Smultringen, visjon for arbeidet fremover, ved bruk av Appreciative Inquiry-metodikk
  Ellen Sjong (Smultring Tønsberg), Jacob Rask (Roskilde Universitet)

  V5: Redesign av et matsystemNMBU Bærekraftsarena Bærekraftige matsystemer, Spire, Foodsharing Ås

  V6: Lokale prosesser og områdeutvikling: eksempler fra studenter ved AHO
  Andreas Fadum (Bykuben) med studenter fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

  15.30 - 16.00

  Oppsummering / Sofasamtale


  Hovedsponsorer


  XX