Hvordan ta Smultringøkonomi fra idé til handling i Tønsberg?

Besøk Smultringfestivalen 2022 her og Smultringfestivalen 2023 her 

Smultringmodellen

Smultringmodellen viser det verdenssamfunnet vi vil skape hvor alle kan leve gode liv innen planetens tålegrense. Det betyr at vi i Tønsberg og andre steder sammen skal skape livskvalitetskommuner for alle innbyggerne her, uten å forringe  livskvaliteten  til mennesker andre steder eller naturen.

Modellen er laget av den engelske økonomen Kate Raworth

Smultringøkonomi

Denne modellen forteller oss at vi ikke behøver å vokse - vi skal blomstre». Viseborgermester Marieke van Doorninck, Amsterdam

Smultringøkonomi er en livsberikelsesøkonomi, -  et radikalt nytt kompass til veiledning av menneskeheten i vårt århundre. Den peker mot ei framtid hvor alles grunnleggende behov kan tilgodeses samtidig med at det vernes om den levende Jorda vi alle er avhengig av. Økonomien ledes av sju prinsipper. Vi setter et nytt mål: Livskvalitet innen planetens tålegrense. Vi handler ut fra en helhetlig, sirkulær økonomi og et nytt menneskesyn, vi får godt tak på hva systemer og nettverk er, vi skaper en økonomi for fordeling og en økonomi for regenerering. Fokuset er på å fremme livskraft uavhengig økonomisk vekst. 

Les mer under fanen "Om Smultringøkonomi!


Vårt formål

  • er å inspirere til en ny økonomisk praksis i Norge som har som mål: Livskvalitet for alle innen planetens tålegrense og som kan håndtere de store utfordringene vi står overfor i det 21. århundret
  • er å spre kunnskap fra det internasjonale nettverket DEAL (Doughnut Economics Action Lab) og bidra med norske erfaringer om hvordan Smultringøkonomien kan tas i bruk i en kommune 

"Smultringøkonomisk etikk"

Det arbeides verden over med å gjøre Smultringøkonomien om fra idé til handling. For å sikre at ideene holder moralske mål når de blir omsatt i praksis, har DEAL brukt "De 7 grunntankene", og "De 5 kjennetegnene til organisasjoner" til å skape "Etiske prinsipper for handling» (Doughnut Principles of Practice). 

ALLE SOM JOBBER MED SMUTRINGØKONOMI ER BEDT OM AT "SMULTRINGPRINSIPPER FOR PRAKSIS" FØLGES! DET GJELDER ET HVERT INITIATIV SOM ARBEIDER FOR Å IMPLEMENTERE IDEENE TIL SMULTRINGØKONOMI. Les mer.

Hvordan sette dagsorden for et økonomisk skifte?

Vi har to år på rad arrangert Smultringfestivalen. Den første i Tønsberg i 2022 og den andre i Tønsberg og Oslo 2023. Årets "festival" har form av en "Donut Dag" 9.november 2024 og blir et ledd i de internasjonale Doughnut Days fra 6.-9. nov. Vår SmultringDag er et samarrangement med Nettverket Smultringøkonomi Norge. Arrangementet blir lagt til Oslo, sted er ikke avklart enda. Mer info kommer. 

Hvordan kan vi sammen skape trivsel for alle nå og i framtida, og i  byer og kommuner som er regenerative (gjenskapende) og rettferdig fordelende?

De fire linsene vi ser alt gjennom

Hvordan kan Tønsberg bidra til å bringe menneskeheten inn i smultringen?

1. Lokalt og sosialt perspektiv

Hvordan kan Tønsberg (dette prosjektet i Tønsberg) bidra til hele lokalbefolkningens livskvalitet? 

2. Lokalt og økologisk perspektiv

Hvordan kan Tønsberg (dette prosjektet i Tønsberg) bidra til å gjenoppbygge ødelagt lokal natur?

3. Globalt og sosialt perspektiv

Hvordan kan Tønsberg (dette prosjektet i Tønsberg) respektere livskvaliteten til berørte mennesker globalt? 


4. Globalt og økologisk perspektiv

Hvordan kan Tønsberg (dette prosjektet i Tønsberg) bidra til å ivareta planetens tåleevne? 

"What we learn we share, we don't hold back behind the doors of the City or University." - Jennifer Drouin, Amsterdam.

Årets Smultring-festival blir en Donut Dag:  09.11. 2024

Dagen inngår i det store internasjonale arrangementet Doughnut Days som holdes 06.-09.nov. Mer informasjon og program finner du HER.

Nettverket Smultring-økonomi Norge er født

Lytt til bursdagsangen på BKAs nettsted her!

Tusen takk til BKA Norge for samarbeid og støtte til festivalene våre og for mye omtale av oss! 

Regjerings-rapport anbefa-ler Smultringøkonomi:

Norway must ...• support cities in implementing holistic strategies based on a circular economy (like a doughnut economy) to create sustainable cities to secure good lives for their inhabitants within the earth's limitations ...

Kommuneplanen for Tønsberg finner du her

Smultring-nytt

WEBINARER

fra Initiativet Smultring Oslo

Skolehager i Norge

Følg med på flott nettside!

Smultringbloggen

Les nytt!

Smultringfestivalen er det viktigste årlige møtepunktet i det nye, samlende samfunnsprosjektet å utvikle en norsk smultringøkonomi

Smultringmodellen er en visualisert visjon. Den skisserer en helhet. Mer enn noen gang trenger vi å tenke og handle etter helhet og etikk. Permakultur praktiserer helhetstenkning. Og vi har vært så heldige å få omvisning på den 16 mål store permakultur-eiendommen «Food Forest Ermelo» noen km utenfor den lille byen Harderwijk i Nederland.

La oss skape de sjenerøse samfunnene, sammen!


Har dette inspirert deg?

Bli med oss i arbeidet!

Bidra med det du er best på! Vær åpen for å lære av andre!