Hvordan ta Smultringøkonomi fra idé til handling i Tønsberg?

Besøk Smultringfestivalen 2022 med kortfilm. 

Se hva som skjer på Smultringfestivalen 2023 her

Smultringmodellen

Smultringmodellen viser det verdenssamfunnet vi vil skape hvor alle kan leve gode liv innen planetens tålegrense. Det betyr at vi i Tønsberg og andre steder sammen skal skape livskvalitetskommuner for alle innbyggerne her, uten å forringe  livskvaliteten  til mennesker andre steder eller naturen.

Modellen er laget av den engelske økonomen Kate Raworth

Smultringøkonomi

Denne modellen forteller oss at vi ikke behøver å vokse - vi skal blomstre». Viseborgermester Marieke van Doorninck, Amsterdam

Smultringøkonomi er en livsberikelsesøkonomi, -  et radikalt nytt kompass til veiledning av menneskeheten i vårt århundre. Den peker mot ei framtid hvor alles grunnleggende behov kan tilgodeses samtidig med at det vernes om den levende Jorda vi alle er avhengig av. Økonomien ledes av sju prinsipper. Vi setter et nytt mål: Livskvalitet innen planetens tålegrense. Vi handler ut fra en helhetlig, sirkulær økonomi og et nytt menneskesyn, vi får godt tak på hva systemer og nettverk er, vi skaper en økonomi for fordeling og en økonomi for regenerering. Fokuset er på å fremme livskraft uavhengig økonomisk vekst. 

Les mer under fanen "Om Smultringøkonomi!


Vårt formål

  • er å inspirere til en ny økonomisk praksis i Norge som kan håndtere de store utfordringene vi står overfor i det 21. århundret
  • er å spre kunnskap fra det internasjonale nettverket DEAL (Doughnut Economics Action Lab) og bidra med norske erfaringer om hvordan Smultringøkonomien kan tas i bruk i en kommune 

"Smultringøkonomisk etikk"

Det arbeides verden over med å gjøre Smultringøkonomien om fra idé til handling. For å sikre at ideene holder moralske mål når de blir omsatt i praksis, har DEAL brukt "De 7 grunntankene", og "De 5 kjennetegnene til organisasjoner" til å skape "Etiske prinsipper for handling» (Doughnut Principles of Practice). 

ALLE SOM JOBBER MED SMUTRINGØKONOMI ER BEDT OM AT "SMULTRINGPRINSIPPER FOR PRAKSIS" FØLGES! DET GJELDER ET HVERT INITIATIV SOM ARBEIDER FOR Å IMPLEMENTERE IDEENE TIL SMULTRINGØKONOMI. Les mer.

Hvordan sette dagsorden for et økonomisk skifte?

Vi arrangerer årlig Smultringfestivalen, årets festival vil finne sted i Tønsberg 21. september, og i Oslo 22-23. september 2023. Vi har satt sammen et svært spennende program, mer informasjon finnes på festivalens nettside her

Hvordan kan vi sammen skape trivsel for alle nå og i framtida, og i  byer og kommuner som er regenerative (gjenskapende) og rettferdig fordelende?

De fire linsene vi ser alt gjennom

Hvordan kan Tønsberg bidra til å bringe menneskeheten inn i smultringen?

1. Lokalt og sosialt perspektiv

Hvordan kan alle i Tønsberg bidra til at alle her kan "blomstre" (ta ut sitt fulle potensial) ? 

2. Lokalt og økologisk perspektiv

Hvordan kan Tønsberg være like generøs som det ubebodde landskapet som omgir oss?

3. Globalt og sosialt perspektiv

Hvordan kan vi i Tønsberg bidra til hele menneskehetens velferd?


4. Globalt og økologisk perspektiv

Hvordan kan vi i Tønsberg leve og virke på en sånn måte at vi fremmer hele planetens "helse"?  

"What we learn we share, we don't hold back behind the doors of the City or University." - Jennifer Drouin, Amsterdam.

Årets Smultring-festival:  

21.-23. september 2023

Festivalen blir i Tønsberg torsdagen og i Oslo de andre dagene! Mer informasjon og program finner du HER.

Regjeringsrapportanbefaler Smultringøkonomi:

Norway must ...• support cities in implementing holistic strategies based on a circular economy (like a doughnut economy) to create sustainable cities to secure good lives for their inhabitants within the earth's limitations ...

Kommuneplanen for Tønsberg finner du her

Smultringnytt

WEBINARER

fra Initiativet Smultring Oslo

Skolehager i Norge

Følg med på flott nettside!

Besteforeldreaksjonen støtter oss!

Les om oss på nettsida deres!

Tusen takk til BKA Norge som er medarrangør i 2023 og støtter festivalen økonomisk!

Smultringbloggen

Les nytt!

Smultringfestivalen er det viktigste årlige møtepunktet i det nye, samlende samfunnsprosjektet å utvikle en norsk smultringøkonomi

Smultringmodellen er en visualisert visjon. Den skisserer en helhet. Mer enn noen gang trenger vi å tenke og handle etter helhet og etikk. Permakultur praktiserer helhetstenkning. Og vi har vært så heldige å få omvisning på den 16 mål store permakultur-eiendommen «Food Forest Ermelo» noen km utenfor den lille byen Harderwijk i Nederland.

La oss skape de sjenerøse samfunnene, sammen!


Har dette inspirert deg?

Bli med oss i arbeidet!

Bidra med det du er best på! Vær åpen for å lære av andre!