Etiske regler for smultringarbeidet


1. Omfavn målet for det 21. århundret. Målet er å møte behovene til alle mennesker innenfor planetens grenser. Forsøk å justere organisasjonens formål, nettverk, styring, eierskap og økonomi i tråd med dette målet. Forvent at arbeidet skal være utfordrende, nyskapende og omformende (transformerende).

2. Se det store bildet. Anerkjenn husholdningens, allmenningens, markedets og statens potensielle roller - og deres mange synergier - når det gjelder å omformere økonomi. Sørg for at økonomien tjener arbeidet i stedet for å styre det.

3. Gi plass til det menneskelige. Frem mangfold, deltakelse, samarbeid og gjensidighet. Led samfunnets nettverk og arbeid med høy tillit som holdning. Ta vare på teamets velvære.

4. Tenk i systemer. Eksperimenter, lær, tilpass, utvikle deg og vær innstilt på kontinuerlig forbedring. Vær oppmerksom på effekten av kontinuerlig påvirkning og reaksjoner tilbake av påvirkningen, samt vippepunkter.

5. Vær en som deler og sprer. Arbeid med en åpen holdning og del verdien som er skapt med alle som var med og skapte den. Vær oppmerksom på makt og forsøk å omfordele den slik at alle deltakerne utrustes godt og utvikler ressursene sine.

6. Vær gjenskapende (regenerativ). Målet er å arbeide innenfor syklusene i den levende verden. Del raust, vær reparatør, gjenskaper, en oppvarter. Reduser reiser, minimer flyreiser, vær klima og energismart.

7. Målet er å trives i stedet for å vokse. Ikke la vekst bli et mål i seg selv. Vit når du skal la arbeidet spre seg via andre i stedet for å skalere opp i størrelse.