Sammen i nettverk

Vi er to innbyggere i Tønsberg som har tatt dette "smultringinitiativet". Etterhvert har mange andre kommet til, både nasjonalt og i våre nærområder. Vi opplever at det er en lengsel etter noe som kan samle mange personer og organisasjoner som jobber på hvert sitt deltema, under en felles, kraftfull visjon for Norge. 

Det som driver oss er et sterkt engasjement for klima og miljø, og for folks livskvalitet. Vi liker Smultring-tenkningen fordi den setter grenser for overskridelse. Fordi vi tror at alt henger sammen med alt, innebærer det å tenke fire tanker samtidig: Hvordan vi menneskene har det sammen på hvert vårt sted og i hele Norge, hvordan vi har det sammen med naturen og miljøet rundt oss, hvordan vi har det sammen med det globale miljøet og hvordan vi har det sammen med resten av menneskeheten. 

Å skape gode lokalsamfunn innenfor smultringen er noe vi må finne ut sammen. Du kan starte Smultringarbeid i et prosjekt du er involvert i, som innbygger, i en organisasjon du deltar i, i det kommunale arbeidet om du er involvert der som ansatt eller politiker, og som selvstendig næringsdrivende. Vil du lage et eget nettsted for det arbeidet, kan du gjøre det. Vil du samarbeide tett med oss, er vi glad for det. Uansett, la oss hekte oss til hverandre i nettverket, vise og anerkjenne hverandres arbeid og lære av hverandre. Vi ønsker alle i kommunen vår og i hele Norge velkommen til å bli med! 

Alle som arbeider for å implementere ideene til Smultringøkonomi, er bedt om at de syv prinsippene slik økonomi er grunnlagt på, blir fulgt av et hvert initiativ. 

For å lære mer om hva Smultringøkonomien er, er boka "Doughnut Economics" av den engelske økonomen Kate Raworth som kom ut i 2017, helt sentral. Den er oversatt til svensk og dansk. Ellers finnes det en mengde informative videosnutter på YouTube. 

Smultringøkonomi bygger på inspirasjon fra mange alternative  økonomiske tenkeformer som økologisk økonomi, institusjonell økonomi, feministisk økonomi og flere.  Etterhvert har det kommet flere gode bøker om alternativ økonomisk tenkning på norsk! Vi heier på dem!

Økologisk økonomi av Ove Jacobsen

Økonomisk tenkning av Rethinking Economics

Bærekraftig økonomi av Arild Vatn

På nettstedet vårt har vi hentet inspirasjon og stoff fra både boka Doughnut Economics og det internasjonale Doughnut-nettverket i tillegg til norske eksempler.