Arrangementer

Vi samles i globalt nettverk!

Over hele verden samles vi digitalt og fysisk til Dougnut Days 6.-9.nov. 2024. I Norge: 9.nov. Hold av datoen!

Arrangementet vil foregå i Oslo. Sted ikke bestemt enda. Ta kontakt om du har lyst til å engasjere deg!

Samskapingslabben erklæres åpen 19.04.24

Vi deltar i samskapingslabben som har sine røtter i Tønsberg.

Volden barneskole fortsetter med Smultringmodellen i sitt bærekraftarbeid

Lanseringsfest for Nettverket Smultringøkonomi Norge 08.04.24 

Mulig "Matråd" / Matallianse i Oslofjordregionen? 19.03.14

Volden barneskole

17. april 2023: Introduksjon til SFO om Smultringmodellen for barn

18. april 2023: Introduksjon for personalet  

  • Dialogsamtaler om hvordan vi forstår Smultringøkonomi i lys av verktøyet "4 linser". Vi prøver ut verktøyet. 
  • Festival som metode for oppstart i byer og kommuner
  • Hvordan kan vi sammen gjøre festivalen 16. - 18. spetember til en kraft?

Færder videregående skole

24. april 2023: Visning av Færder vgs. og planleggingsmøte for festivaldagen torsdag 21. september i Tønsberg. 

Sammen skal vi skape en festival som gir kraft til et offensivt, rettferdig og helhetlig bærekraftsarbeid i egne kommuner!

.