Hva er nettverk?

De rådende strukturene i samfunnet vårt nå er hierarkiske. Det gir mennesker makt over naturen. Det gir også noen mennesker makt over andre mennesker. Menneskerettighetene understreker at vi alle er likeverdige. Vi er født frie og med de samme rettigheter. 

Et godt samfunn der alle kan blomstre og ta ut sitt fulle potensial, fjerner "makt over" og erstatter det med "kraft sammen".

Nettverket illustrerer likeverd og mangfold.  Vi kan skape ut fra egne forhold og inspirere hverandre. Det som er felles er verdiene og visjonen vi skaper ut fra.

Ikke makt over, men kraft sammen!

Vårt nettverk

Det er mange organisasjoner, foreninger, bedrifter og lokalsamfunn m.fl. som på ulikt vis jobber seg inn mot Smultringen. På den nasjonale festivalen i september 2023 vil du møte mange av dem. Etterhvert kommer flere til! 

En håpefull og glad gjeng medarrangører samlet i SoCentrals lokaler i Oslo lørdag 21. januar 2023. 

Samarbeidspartnere / bidragsytere

Norsk Permakultur-forening

Regenerativt Norge

Universell grunninntekt (Borgerlønn)

Pådriv Norge

Foreningen Knut, Horten

Tomelilla kommun, Sverige

København 

HAV Eiendom, Oslo 

RE 

En miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden 

DEAL 

Gaia Oslo as

Bioregional Weaving Lab 

Tøyen Unlimited 

SMART senter for sosial innovasjon 

BKA Norge og BKA Vestfold