HVORFOR FESTIVAL?

24.01.2023

Smultringfestivalen er det viktigste årlige møtepunktet i det nye, samlende samfunnsprosjektet å utvikle en norsk smultringøkonomi

Som samfunn står vi overfor store, eksistensielle utfordringer i verden samtidig som vi ikke handler i tråd med alvoret. Det gir folkelig avmakt!

Vi trenger derfor en samlende visjon med et nytt mål for økonomien: «Livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser». Smultringen i Smultringøkonomi er et kraftfullt visuelt symbol på dette målet.

Vi konkurrerer med en rådende økonomi som har gjort oss avhengige av vekst med begrunnelse i arbeidsplasser og velferdsstat og at det ikke finnes andre alternativer.

Vi trenger derfor å skape et nytt, samlende samfunnsprosjekt som svarer på innvendingene - en norsk smultringøkonomi. Å «male» fram et stadig tydeligere bilde av denne økonomien og fra ulike perspektiv, er en samarbeidsprosess som altså har sitt viktigste årlige møtepunkt i den nasjonale Smultringfestivalen.  Fra mere til bedre!

Vi bygger den nye økonomien sammen! Fra Sarah Prossers verksted søndag 18. sept. -22 på Holt Gård


Vi arrangerte den første nasjonale Smultringfestivalen  16. - 18.september 2022 i Tønsberg. I 2023 blir den også i september, 21.-23. Festivalen skal bli årlig, vokse og sette dagsorden i Norge for en annen og frigjørende økonomisk tenkning enn den vi er fanget i nå. Målet for økonomien kan ikke lenger være ta-lag-bruk-kast, men livskvalitet for alle innen naturens tålegrense! Vi håper du blir med på reisa!

Vi trenger å samle alle gode krefter som ønsker å bidra til å skape en samfunnsutvikling som bringer oss ut av alle krisene. Vi trenger engasjement og bidrag fra innbyggere, frivillige organisasjoner, politiske partier, næringsliv og religiøse samfunn. Vi trenger å inspirere hverandre, løfte fram gode eksempler og skape håp. I stedet for å rette oppmerksomheten mot alle problemene, trenger vi å rette fokus mot det samfunnet vi ønsker å skape.

Å flytte oppmerksomheten mot en ønsket framtid vil åpne opp for at vi kan sette viktige verdier i forgrunnen for vårt engasjement, og i arbeidet med å utvikle bærekraftsamfunnet. Arbeidet som skal gjøres er også for omfattende og komplekst til at det kan overlates til noen få aktører. Alle må med. Alle kan bidra på hver sine måter. Måten vi skjøtter hagene våre kan gjøres mer bærekraftig, sammen kan vi bringe humlene tilbake til byene, vi kan skape praktbygg av resirkulerte materialer og øke rikdommen av omsorg og kultur.

Smultringfestivalen skal være et arrangement som samler alle som er opptatt av liv, livfullhet og livskraft. Vi ønsker ulike typer organisasjoner og initiativ velkommen til å vise fram sine idéer og løsningsforslag. Kanskje kommer du fra en bedrift som vil vise hvordan dere har tatt ansvar for FNs bærekraftmål. Eller du er en småbruker som har idéer og løsninger til hvordan framtidas jordbruk bør se ut?

Vi har valgt å kalle arrangementet for festival da vi ønsker å slippe fram mangfoldige måter å vise fram ulike løsningsforslag på, mangfoldige måter å dele erfaringer - eller engasjere et publikum på. Stands, utstillinger, teater, små og store verksteder, kulturelle innslag, nysgjerrighetskonversasjon i felles læringsøkter og foredrag kan være noen av aktivitetene.

For å få dette til, trenger vi støtte og engasjement fra dere alle - og nettverkene dere er en del av. Alle nyansene i Smultringbildet er ikke tegnet enda. Spørsmålet er: Hvordan kan vi sammen utvikle en naturimitert, regenerativ og fordelende økonomi og hjelpe andre til det samme?  Ønsker du å være med på dette?  Ta kontakt!