Fra veksten rydder opp til bevisst bærekraft

Vekstøkonomien bygger på en lineær produksjons- og distribusjons-kjede som sier: Ta -> Lag -> Bruk -> Kast. Det som tas, er energi og materialer. Det som blir kastet, er overskuddsvarme og avfall. Denne modellen har gitt stor gevinst til mange bedrifter og samtidig en stor regning til menneskeheten fordi den ødelegger natur og miljø.

Det vi trenger er en økonomi som er vedvarende, bestandig, holdbar. Og den må være sirkulær som naturen selv. Den kan se ut som en sommerfugl. Vi finner igjen Ta -> Lag -> Bruk, men ikke Kast - i kroppen til sommerfuglen. Dette gjelder for både organiske materialer, som jord, vekster, dyr og for tekniske materialer som plast, syntetisk materiale og metall.

Den sirkulære gjenskapingsprosessen er vingene, sirklene utenfor. En ving for de organiske materialene og en ving for de tekniske. Prosessene blir drevet av fornybar energi. Ingen ting blir kastet, men blir fornyet og brukt igjen og igjen. Kaffegrut f.eks. er super å dyrke sopp i og deretter kan den bli fôr for husdyr og gå tilbake til naturen som gjødsel.

Så må vi tenke at vi utvider kaffegrutprosjektet til all mat, alle frøsorter og alt virke og tilpasser prinsippet til alle hjem, alle bondegårder, alle foretak og institusjoner. Dette skulle forvandle den gamle lineære industrien til re-generativ, altså gjenskapende industri. Økonomi handler ikke om å oppdage lover, den handler om design, om å forme.