Fra vekstavhengighet til trivsel uavhengig vekst

Den gamle økonomien er nødt til å vokse uansett om vi og naturen trives eller ei. 

 

I stedet for den, skal vi skape og ta i bruk en økonomi som skaper trivsel uansett om den vokser eller ei. Det er trivselen, et livfullt og godt samfunn i økologisk balanse, som er målet og det som skal være i sentrum for alt vi gjør, ikke vekst i seg selv. Dette er den nye måten å tenke økonomi på. Dette er Smultringøkonomi.