Mindset. Hvordan tenker vi?


Kommuneplanens samfunnsdel 

for Tønsberg kommune (2021 - 2033) finner du her. Vi synes dette har blitt en flott plan som viser vei mot et samfunn der alle trives innenfor planetens tålegrenser. Men det er til syvende og sist, praksis som teller. Så hvordan kommer Tønsberg kommune til å følge opp? 

Vi opplever at denne planen har mål og tiltak som er gode på hele tre av linsene. Målet vårt må være å øke bevisstheten også på vårt ansvar for hele produksjons- og distribusjonskjeden på import av varer og arbeidskraft. Da kan vi være skikkelig stolte! 


Vindkraftprosjektet "Vidar"

"Vidar" er initiert av Zephyr og ligger på svensk side av Skagerak, men kan bli synlig fra norsk side. 


Lokal og sosial linse:

 • Vil prosjektet gi rettferdig strømgevinst for alle?
 • Hva vil det bety for fiskere og sportsfiskere?
 • Vil det være estetisk både fra land og for båttrafikk?
 • Vil det gi en historisk inspirerende innseiling til Oslofjorden?
 • Vil det bidra til avslappende atmosfære? Lysforurensning? Lydforurensning?
 • Ivaretar prosjektet sikkerheten for skipstrafikken og rekreasjonstrafikken? 
 • Hvor skal strømmen føres i land? Hybridkabler? Hva vil det ha å si for strømpriser?
 • Hvilke etiske krav vil stilles til finansieringen?
 • Hvem skal gjøre jobbene med å bygge prosjektet? Hvilke arbeidsbetingelser har de?
 • Har den demokratiske prosessen vært god? Blir høringsinnspill og protester lyttet til?
 • Hva slags etisk omdømme har selskapet Zephyr?


Lokal og økologisk linse:

 • Hva vil havvindanlegget ha å si for Oslofjorden som allerede er i krise?
 • Hva vil anlegget ha å si for trekkfugler og andre fugler?
 • Hva vil prosjektet ha å si for fisk og andre sjødyr?


Global og økologisk linse:

 • Hvor mye strøm trenger vi til et forbruk av natur tilsvarende én klode? I dag forbruker land som Sverige og Norge mer enn tre kloder. Produserer prosjektet energi til en vareproduksjon som setter for stort fotavtrykk i naturen? Hvilke indirekte virkninger har dette for naturen? 
 • Hvor mye materialer går med til byggingen? Hvor kommer dette fra og hvilke miljøkonsekvenser har uttappingen av råmaterialer? Hvor lang levetid har møllene? Hvordan er etterbruk av materialer tenkt å behandles?


Global og sosial linse:

 • Fremmer prosjektet ansvarlige og etiske anskaffelser? 
 • Er det trygge og gode arbeidsbetingelser under produksjon og frakt? 
 • Sikres familiene til arbeiderne som deltar i prosjektet og lokalsamfunnet deres?