Visjon

Der barn ler!

Flere hundre mennesker har vært involvert i arbeidet med å utvikle visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune. Visjonen "Der barn ler" ble enstemmig vedtatt av fellesnemnda for Re og Tønsberg 20. juni 2019.

En visjon skal være et felles mål å strekke seg mot. Derfor ble det lagt stor vekt på bred involvering da forslaget til visjon og verdigrunnlag for den nye kommunen skulle utarbeides.

Gjennom fire store dialogkonferanser har ansatte, innbyggere, ungdom og politikere delt positive historier fra egen hverdag, identifisert hvilke verdier de ønsker å bygge den nye kommunen på, og sammen løftet blikket for å finne en felles drøm om hva slags samfunn de ønsker å skape.

Flere hundre verdier ble identifisert, og til slutt ble fire verdier plukket ut som forslag til kjerneverdier for den nye kommunen. Disse verdiene er samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft. Verdiene skal følges opp av setningen «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune». (Tekst og bilde fra Tønsberg kommune)