Sverige tester ut Smultringmodellen!

15.03.2022

Tomelilla kommune i Sydøst-Sverige vedtok i høst å bli landets første Smultringpilot. Kommunen skal teste ut  "Munkmodellens" potensial for å synliggjøre bærekraftsaspektene i offentlig virksomhet.  

Tomelilla kommune gjør dette sammen med RISE, Sveriges forskningsinstitutt. Kommunen har allerede vedtatt et livskvalitetsprogram. Smultringmodellen skal være metode i dette programmet for oppfølging av økonomi i et tydeligere forhold til hvordan menneskelige behov dekkes uten at jordens økologiske grenser overskrides.  Amsterdam har begynt å bruke "Munkmodellen" som oppfølgings- og dialogverktøy i bærekraftssarbeidet og København har den med  i sin styringsmodell for byen.

Første skritt i arbeidet er å gjøre en omverdensanalyse for å finne ut hvordan modellen har bidratt best i Amsterdam og andre steder. Siden skal modellen tilpasses til denne kommunens forutsetninger og behov.  Den siste fasen handler om å teste modellen i en "learning by doing"-prosess i oppfølgingen av livskvalitetsprogrammet. 

Hvis prosjektet viser seg å være vellykket, vil kommunen bruke modellen for å videreutvikle oppfølgingsarbeidet. Da er det mulig å ikke bare vise hvor mye kommunens virksomhet koster i form av penger, men også hvor godt sosiale og økologiske ressurser håndteres.

Kilde: tomelilla.se

Livskvalitetsprogrammet