Brutto Nasjonal Velvære i New Zealand

13.03.2022

I 2019 innførte New Zealand landets nye «velværebudsjett» som understreker innbyggernes lykke framfor evig vekst.

For statsminister Jacinda Ardern er formålet med offentlige utgifter å sikre innbyggernes helse og livstilfredshet og dette er målestokken for landets framgang. BNP alene "garanterer ikke forbedring av levestandarden vår", og heller ikke "tar det hensyn til hvem som drar nytte av og hvem som blir utelatt", sier hun.

Fem velværemål styrer budsjettet: 

  • å styrke mental helse 
  • redusere barnefattigdom 
  • støtte urfolk 
  • gå over til en lavkarbonutslippsøkonomi 
  • blomstre i en digital tidsalder

New Zealand bruke 61 indikatorer for å måle framgang.  Disse handler f.eks. om ensomhet, tillit til offentlige institusjoner og vannkvalitet.

Ardern sier at empati som den egenskapen som er mest nødvendig hos politiske ledere i dag og at BNV i stedet for BNP legger til rette for en helt annen tilnærming for regjeringens beslutningstaking."

Etter en slik stor omvetning kommer naturligvis også kritikk f.eks. at dette i beste fall er luftig markedsføringsspinn og i verste fall økonomisk uansvarlig politikk.

"New Zealandere vil ikke dra nytte av en regjering som ignorerer den avtagende økonomien og i stedet fokuserer på merkevarebygging," sa Amy Adams, en lovgiver i opposisjonens sentrum-høyre National Party, i en uttalelse. "Vi står overfor betydelig økonomisk risiko de kommende årene, men denne regjeringen fokuserer på en markedsføringskampanje."

Regjeringens plan ser ut til å være en solid innsats for å prøve noe nytt. For eksempel investeres det mer enn 200 millioner dollar i tjenester for overlevende etter vold i hjemmet og seksuell vold.  Arderns støttespillere understreker også at penger ikke er den eneste typen kapital som betyr noe. Psykisk helse og fellesskapsfølelse er for eksempel like viktige former for kapital selv om de kan være mer uhåndgripelige.

Det er en tilnærming som fortjener seriøs vurdering. I en tid hvor noen hevder at den tradisjonelle kapitalistiske modellen har gjort oss mer engstelige og isolerte enn tidligere generasjoner, vil det sannsynligvis appellere til mange mennesker å definere suksess mindre strengt i form av rikdom og mer i form av generell velvære. Andre land kan komme til å omfavne New Zealands tilnærming. Faktisk har noen allerede forutsett det.


Utdrag fra teksten: Glem BNP - New Zealand prioriterer brutto nasjonal velvære, Av Sigal Samuel 8. juni 2019, 08:00 EDT (https://www.vox.com/future-perfect/2019/6/8/18656710/new-zealand-wellbeing-budget-bhutan-happiness)