Studiesirkel i Tønsberg

03.02.2022

Studiesirkel i Tønsberg 

Studiesirkelen som startet i høst er nå over halveis. Vi innleder hver vår gang med resyme av kapittelet eller bare ved å gjengi essensen i kapittelet og deretter reise spørsmål og hjelpe hverandre med å forstå. Dette er både vrient og viktig! Det koster konsenrasjon og litt viljestyrke å lese, men det engasjerer!