Hvordan skape livsberikende kretsløpsbyer?

28.09.2022

Ett av verkstedene på Smultringfestivalen lørdag 17. september handlet om by- og tettstedutvikling og hadde tittelen «Kretsløpsbyen - bærekraftig byutvikling - «degrowth» som strategi for framtidsrettet stedsutvikling.  Frederica Miller, arkitekt i Gaia-Oslo as, og permakulturdesigner fortalte om mye av det samme som hun skriver om i Dagsavisen 26.09.22. Dette er viktig lesing.  Vi kan hente helt essensiell læring fra henne: 

1. For best mulig svar, må vi stille spørsmål som fokuserer på det vi overordnet ønsker oss (f.eks. Livskvalitet for alle innen planetes tålegrense). En visjon er helt nødvendig og til for å brukes! 

2. Vi må se alle utfordringer i lys av helhet og sammenheng samtidig. Hovedverktøyet i økonomi er undersøkelser av prosjekter gjennom 4 linser: Lokal-økologisk, Lokal-sosial, Global-økologisk og Global-sosial. Alle våre politikere, lokalt og sentralt bør ha opplæring i dette ( og vi andre også)

Miller kan gi konkrete økologisk forsvarlige løsninger på hvordan vi kan senke produksjon og forbruk samtidig som vi øker menneskelig velvære, sosial rettferdighet og bedrer de økologiske forholdene.