1. Juster Smultringen til utfordringer som må løses og verdier som kan oppnås, for å få støtte (og finansiering om det trengs).

Smultringen kan igangsettes på så mange måter. Finn en måte som tilfører verdi til tiltak som allerede er i gang i kommunen. DEAL-samfunnet advarer mot initiativer som handler om finansiering fra politiske, næringslivs- eller lobbygrupper som bare er "Smultringvasking". Det generelle rådet er  å la være å begynne med Smultringen i samtaler med disse gruppene. Gi dem i stedet eksempler på lokale ting som realiserer forskjellige smultringsprinsipper, se hvordan de responderer på disse eksemplene, og foreta en vurdering av om verdiene stemmer overens dere imellom før dere gjør noen forpliktelser.

2. Finn «de andre», finn de riktige energiene

Bruk tid på å bygge relasjoner og tillit. «Gå dit energien er», men tenk over hvilke energier som blir utnyttet. Ta hensyn til ferdigheter, evner og emosjonell intelligens fra forskjellige aktører når samarbeid begynner å dannes. Bruk mye tid på å komme i et trygt forhold til hverandre. Ta deg tid til å snakke om motivasjon, håp, og arbeid.

3. Vær tålmodig. Ikke tving fram ting, og ikke føl at du trenger å starte fra bunnen av.

Finn endringsagentene og koble dem til en historie som er relevant og haster for byen. Dette bidrar til å redusere trykket av å føle at du har kommet på en original ide. Ikke påta deg en leder- eller ekspertrolle. Kartlegg hverandres styrker og tenk på hvilken energi, interesse og ferdigheter du og de andre kan tilby, og se hvor dere kan utfylle hverandre. Det er ikke de stressede heltene, men de gode samspillene som utvikler «økologien».

4. Vær enig om minimumsprosesser.

Sett en klar plan for hvordan, når og hvorfor folk møtes. Design gode måter for samarbeid og kommunikasjon og hvilke plattformer som skal brukes f.eks. Zoom for månedlige lokalsamtaler, Miro for samarbeid, plattformnettsted (som dette) for informasjon, begivenhet, nyhetsbrev og verktøydeling, Slack for ukentlige kjerneteammøter. Kartlegg ulike oppstartsmåter og velg ut den som ser ut til å være lettest å lykkes med. Kartlegg deretter hvilke mulige måter dere kan fortsette på for å bygge bevegelsen større og mer altomfattende (visjonsstrategi, interessentdiagram, forgreninger og bygge større samfunn)

5. Bygg tid for refleksjon og gjentakelse

Bruk alltid tid til å reflektere underveis og til slutt i prosjekter. Reflekter over utvikling og læring og bruk dette til refleksjon over nye skritt. Det kan være ukentlige refleksjoner for å følge med i endringstempoet i prosjekter. Finn fram til folk som er dyktige i reflekterende praksis. Legg vekt på å undersøke hva som har bidratt til det som lykkes. Det kan det gjøres mer av! Anerkjenn hverandres gode arbeid!

Teksten er hentet og oversatt fra DEAL.