Politiske vedtak

Den politiske møteplanen for Tønsberg finner du her

Klikk på flisene for å lese mer!

Utvalg for miljø, teknikk og næring

Utvalg for plan og bygg

Utvalg for mestring, helse, velferd

Utvalg for kultur, idrett, folkehelse

Utvalg for oppvekst og læring

Formannskapet

Kommunestyret

Neste møte: 01.02.23, deretter 8. og 29. mars, 10.mai og 14. juni