Politiske vedtak

Den politiske møteplanen for Tønsberg finner du her

Klikk på flisene for å lese mer!

Utvalg for miljø, teknikk og næring

Utvalg for plan og bygg

Utvalg for mestring, helse, velferd

Utvalg for kultur, idrett, folkehelse

Utvalg for oppvekst og læring

Formannskapet

Kommunestyret