Kommunestyret


Foto: Tønsberg kommune

Denne kommuneplanen skal kommunen ha mye ære for. Den peker i god retning fram mot en Smultring-kommune. Her er tre av fire linser med. For forbedring foreslår vi at alle FNs bærekraftmål må med og det 4. perspektivet: Globalt-sosialt! Les planen her!


Sakslistemalen

Sakene til politisk behandling settes opp etter ei fast saksliste. Denne har med perspektiv fra to av linsene; lokal-sosial og global-økologisk. Det er bra! Vi foreslår at alle fire perspektiv er med. Se lista over til høyre!