METHODS

Lær deg metoder1. Lær deg eksisterende metoder

Det er utviklet en rekke metoder som kan tas i bruk i arbeidet for å få til overganger fra en vekstøkonomi til en Smultringøkonomi. En rekke av disse metodene er samlet på Doughnut Economics Action Labs. Sett deg grundig inn i hva DEAL og det norske nettverket kan tilby av metoder.

2. Utvikle nye metoder

I tillegg anbefales det at involverte byer, kommuner og lokale initiativ tar i bruk og utvikler metoder som de selv er fortrolig med, som oppleves som nyttige og som det oppleves som inspirerende å jobbe med. Men vurder dem først om de er i tråd med Smultringtenkningen.  Vurder deretter om de kan tilpasses dette tankesettet og disse verdiene, og brukes i vårt Smultringarbeid.  Gjør erfaringer med bruk og del dem i ulike nettverk, også DEAL!