MISSION

Hensikten med byen

Misjon betyr i denne sammenhengen svaret på hvorfor organisjonen eller virksomheten er til, hva den skal tjene. SmultringTønsberg er til for å påvirke og jobbe sammen med kommunen, næringene, frivilligheten og husholdningene (enkeltmenneskene) til sammen å skape trivsel for alle innen naturens tålegrense, lokalt og bidra til det samme globalt. 

Men hvorfor er kommunen som enhet og lokalt styringsorgan til? For å øke bevisstheten om dette og å få fram mangfoldets behov og syn, bør så mange som mulig engasjeres i prosesser med å lage kommunens visjon.  Visjonen forteller oss hvordan vi ser for oss at kommunen kan bli og fungere når alle trives og virker innen planetens tålegrense.

Et helhetlig utforskingsspørsmål for kommunens innbyggere og virksomheter kan være slik:

Hvordan kan vi sammen skape trivsel for alle, nå og i framtida, i en by som er 100 % sirkulær?


eller det kan deles opp i fire spørsmål, slik:

Visjonens form

Hva vil det si at kommunen har blitt et sted der alle kan trives og en aktør som opptrer globalt ansvarlig? En visjon kan ta mange former f.eks. en framtidsfortelling av byen slik de involverte (innbyggere, politikere, næringsliv o.a.) ønsker at byen skal bli når den har blitt sosial og økologisk bærekraftig. Vi kan f.eks. kalle den "Den sjenerøse byen". Her er et konstruert eksempel.

Framtidsfortellingen: 

"Den sjenerøse byen"

En framtidsfortelling lages av mange og skaper engasjement! Den kan f.eks. se omtrent sånn ut 

Tønsbergs verdier og visjon

I Tønsberg har vi allerede laget en visjon i form av verdier å navigere etter og et kortfattet slagord. Mange hundre av kommunens innbyggere deltok likeverdig. Tønsbergs visjon er vår drøm om hvordan vi ønsker å ha det i framtida: Tønsberg kommune - der barn ler!  

Flere hundre verdier ble identifisert, og ut fra disse ble fire verdier plukket ut som forslag til kjerneverdier for den nye kommunen. Disse verdiene er samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft.

Verdiene skal følges opp av setningen Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune.

Les mer om visjonsprosessen her!


Hvordan kan vi gå fram?

I prosessen med å lage verdier og visjon for Nye Tønsberg, ble Apprecciative Inquiry brukte som metodikk. Her er prosessmodellen: 

Les mer om hvordan AI prosessmodellen brukes!


Fra visjonsprosessen i Tønsberg da kommunene Re og Tønsberg ble slått sammen.