MINDSET

Endre tankegangen


DEAL anbefaler å la "Byportrettet" og de gode eksemplene på det vi allerede får til, inspirere oss til en helhetlig tankegang og en tankegang som er preget av de gode verdiene og de gode samspillene vi vil skal dominere.  Dette er nødvendig for å lykkes i å realisere en Smultringøkonomi!

Alt arbeidet med å utvikle en Smultringsøkonomi; alle menneskemøtene, alle prosesser som igangsettes og alle tiltak som utvikles, bør bli utviklet i tråd med de verdiene som legges til grunn for arbeidet og ta utgangspunkt i den framtida som en ønsker å skape.

I Tønsberg tenker vi at de som har aktivisert seg i Smultringarbeidet, kan lage seg sine verdier for arbeidet om ønskelig. I tillegg har vi kommunens kjerneverdier som mange hundre av byens innbyggere har vært med på å lage:

  • Samarbeid
  • Nytenkning
  • Trygghet
  • Bærekraft