Eksempler på vei mot Smultringøkonomi? La deg inspirere!

Flere hundre mennesker har vært involvert i arbeidet med å utvikle visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune.  Den nye visjonen er: 

«Tønsberg kommune - der barn ler» 

De nye verdiene er: samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft

Verdiene skal følges opp av setningen: «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune».

Visjon og verdier ble enstemmig vedtatt av fellesnemnda for Re og Tønsberg 20. juni 2019.  

Les mer om metoden som ble brukt, under fanen "Verktøy og metoder" her på SmultringTønsberg.

Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune - der barn ler!

https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/visjon-og-verdier/


Bare vare

I Tønsberg by ligger butikken "Bare vare"...

Den Magiske Fabrikken tar inn matavfall og husdyrgjødsel og omdanner dette til biogass. Men - den Magiske Fabrikken er MER en et biogassanlegg!