Tjenester

Presentasjon av Smultring-økonomi

Vi kan tilby kortere og lengre presentasjoner basert på Kate Raworths bok: Doughnut Economics. Gratis! Ta kontakt!

Kurs i bruk av Smultring-økonomi

Vi tilbyr gratis kurs i ulike metoder for å ruste enkeltpersoner og grupper i å ta i bruk denne tenkningen selv.

Veiledning


For grupper som allerede er litt i gang, kan vi gjerne bistå med veilednings- og refleksjonssamtaler - gratis!

Trening i systemisk tenkning

Ønsker dere å bedre forstå påvirkning i systemer og hvordan bruke tenkningen for å fremme det dere ønsker? Vi hjelper gjerne! Ta kontakt! Det koster ingenting!

Tjeneste 5

Hvordan snu problemer til ønsker og gjøre dem ambisiøse i en tid vi trenger store ambisjoner? Vi hjelper gjerne!


@


@


@