Smultringøkonomi i media

Månedlige podkaster fra "Alternativ økonomi"

Når det snakkes om «økonomien», omtales den gjerne som noe som er nøytralt og verdifritt og unntatt fra demokratisk kontroll - den bare er slik den må være. Men er det nødvendigvis slik? Er det økonomiske systemet bare én ting, og noe vi ikke kan påvirke,? spør Kjerstin og Reidun Gjengedal som lager podkastene.

Over hele verden har mennesker begynt å stille spørsmål ved disse sannhetene. og overalt blir det eksperimentert med andre typer økonomi, som setter respekt for alt levende i sentrum.  Disse eksperimentene er "Alternativ Økonomi" nysgjerrige på, og det de finner ut, deler de i denne podkasten. Nye episoder kommer den tredje mandagen hver måned. Les og lytt, her!Oslo bør ta seg en smultring!

Da pandemien traff verdensøkonomien, vedtok stater storstilte krisepakker og en politikk for å stimulere økonomien tilbake til sin vante vekstvei. Men også miljøkrisen og ulikhetskrisen fortjener en handlekraft som setter alt annet til side. Kan Oslo nå gå i bresjen? spør artikkelforfatterne Hege Skarrud (Attac), Marie Storli (Rethinking Economics) og Julie Christina Rødje.  Les mer her!

Hva betyr egentlig Amsterdams mål om å bli en smultringøkonomi? 

spør Eivind Hoff-Elimari i denne artikkelen i Harvest Magazine

7. april vedtok Amsterdam som den første byen i verden å sette «smultringøkonomi»-modellen som mål for byutviklingen. Det er omtalt som et alternativ til mål om økonomisk vekst, men hva betyr det i praksis?  Les mer her!

Cultura Bank: Kate Raworth

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar  

Kate Raworth belyser behovet for et dyptgående paradigmeskift i vår omgang med økonomi, skriver professor Ove Jacobsen i Pengevirke nr. 1 2020. 

Kate Raworth påpeker at vår generasjon er den første til å forstå at vårt samfunn er på kollisjonskurs med økosystemene og sannsynligvis den siste som har mulighet til å gjøre noe med det. Det er lite sannsynlig at endringene skjer som et initiativ fra toppen; enten det gjelder næringsliv eller politikk. De prestisjetunge universitetene har også et problem fordi; «Their high scores come from publishing research in what is known as top journals, but these journals simply maintain the status quo, and they set the norm that others follow". 

Les mer her!

Smultringmodellen kan frigjøre oss fra diskusjonen om økonomisk vekst

Artikkelen av Elisabeth Bergskaug refererer bl.a. til Donella Meadows som mente at til kravet om stadig mer økonomisk vekst, bør vi stille spørsmålene: «Vekst av hva, og hvorfor, og for hvem, og hvem betaler, og hvor lenge kan det vare, og hva er kostnaden for planeten, og hvor mye er nok?» .  Les mer her!

Smultringøkonomi - en økonomi for mennesker og miljø, på Youtube

Her kan du se en halvtimes gjennomgang av boka Doughnut Economics av Ellen Sjong på Grønn torsdag, april 2021.   Se her!

Forskere advarer: 

Samfunnsøkonomien ødelegger planeten vår

Naturen og miljøet er på katastrofekurs fordi vi er besatt av økonomisk vekst, lyder oppropet fra Anne Ringgaard, forskning.no.

Les mer her!


En ny økonomi? 

Det blir mer og mer åpenbart at dagens økonomiske system ikke er bærekraftig. Allikevel fortsetter vi mer eller mindre som før. Hva skal til for å gå over til et nytt system? spør økologisk økonom og miljøaktivist Tone Smith i denne artikkelen. Les mer!"Doughnut Economics" 

Oppgaven for morgendagens økonomer er å finne ut hvordan vi kan få menneskeheten inn i det trygge og rettferdige rommet som smultringen er en metafor for.

Les Ebba Boyes artikkel "Doughnut Economics" i Manifest Tidsskrift her!