Smultringvennlige organisasjoner

Flere organisasjoner i Norge er positive til eller har vedtatt å slutte seg til Smultringøkonomi-nettverket

Spire

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urett oppstår. For å få til reelle endringer og sikre at politikken går i samme retning, har de både et lokalt, nasjonalt og globalt fokus. Norges politikk og tiltak her hjemme har konsekvenser for mennesker i det globale Sør, og Spire vil derfor sikre at alle aspekter ved norsk politikk bidrar til en bærekraftig utvikling for miljøet og alle mennesker. Derfor har organisasjonen et særlig fokus på alternativ økonomi, miljø, matsikkerhet, internasjonal handel, urban utvikling, i tillegg til inkludering av unge og andre marginaliserte grupper i utviklingspolitikken. Utviklingsfondet er moderorganisasjonen til Spire. Les mer her! 

Rethinking Economics

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber RE for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. De samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid.

Rethinking Economics Norge er del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics. Les mer her.

Attac

Attac arbeider for en mer demokratisk økonomi og kjemper mot økonomiske strukturer som øker forskjeller og ulikhet. De kjemper for en rettferdig fordeling av verdens ressurser og for at folk verden over kan ta større kontroll over eget liv og framtid. Attac jobber for et økonomisk system som setter miljø og naturvern foran kortsiktig økonomisk gevinst. Les mer her!

Miljøpartiet De Grønne

På Landsmøtet i mars 2021 vedtok MDG følgende formulering inn i sitt "Arbeidsprogram for 2021 - 2025" (s.37): 

De Grønne vil: 

1. Utvide statsbudsjettet med forpliktende mål og budsjetter for livskvalitet og økologisk bærekraft, og legge disse til grunn for den økonomiske politikken, etter prinsippene i "Smultringmodellen". 


MDGs nettverk for Smultringøkonomi


Aurora Meland Winger, Trondheim, Christian W. Hansson, Oslo, Stein Korsveien, Oslo, Kjell Magne Fagerbakke, Bergen, Sigve Brouwer, Kongsberg, Ellen Sjong, Tønsberg (93451107) og Bjørn Hauger, Tønsberg

Festival

17. september 2022 arrangerer vi Smultringfestival i Tønsberg. Se her!

So Central

SoCentral er et ideelt selskap som jobber for felles framtid, og som eies av alle ansatte. Verdiene som skapes føres tilbake til selskapet og inn i nye utviklingsprosjekter. Selskapet har ingen fast økonomisk støtte fra det offentlige eller stiftelser. Les mer!