Om det internasjonale nettverket

Den første tida av det 21. århundre er svært urolige. Vi har arvet økonomiske teorier og strukturer som lar økninge i rikdommen i verden tilfalle en prosent av menneskene, og som samtidig driver oss mot klimakollaps og økologisk sammenbrudd. Konsekvensene av disse krisene forsterkes av skarpe ulikheter mellom kjønn og rase, rikdom og makt, i det globale sørlige og globale nord.

En grunnleggende økonomisk endring som lar alle mennesker ta ut sitt fulle potensial på en blomstrende planet er ugjendrivelig og presserende nødvendig. Donut Economics Action Lab (DEAL) er en del av den nye globale bevegelsen som tenker nytt om økonomi i samsvar med utfordringen. Vårt mål er å skape økonomier for det 21. århundre som er regenererende og distribuerende formet, slik at de kan dekke behovene til alle mennesker innenfor grensene til den levende planeten vår. Vi kaller dette Smultringøkonomi. Vi samarbeider med endingsagenter over hele verden - i lokalsamfunn, utdanning, byer, næringsliv og myndigheter med mer - og som gjør ideene til Smultringøkonomi om til transformativ handling og tar sikte på å skape systemisk endring.

DEAL er et bevisst handlingslaboratorium:

Vi er fokusert på å gjøre ideer om til handling, og på å lære med og fra andre gjennom eksperimenter for å skape en ny økonomi. DEAL ble grunnlagt som et Community Interest Company i juli 2019, og vi lanserte vår Community Platform online i september 2020. her

Møt DEAL-teamet, finn ut om våre nåværende prosjekter, se hvordan vi er finansiert, og se på vår strategiske plan for 2020-2022.

DEALs tilnærming til økonomisk transformasjon

Her er hva DEAL gjør:

DEAL arbeider på tvers av tre nivåer av transformasjonsendring:

Omrammering av økonomiske fortellinger

DEAL fremmer paradigmeforandring ved å gi overbevisende tankeledelse om økonomisk transformasjon, og tegne på kjernekonseptene i Smultringøkonomi.

Påvirker strategisk politikk

DEAL engasjerer seg i muligheter for høy innflytelse for å påvirke politikkutforming i regjeringer og næringsliv for å låse opp de strukturelle endringene som kreves for å oppnå systemisk transformasjon.

Innovasjon med DEAL-fellesskapet

DEAL jobber med banebrytende enringsagenter for å skape verktøy og metoder som gjør ideene til Smultringøkonomi til handling, begynner å synliggjøre nye økonomiske muligheter og inspirere andre til å handle.

Slik gjør DEAL det - vår strategiske måte å jobbe på:

Gå dit energien er

Vi kaster ikke bort tid på å banke på lukkede dører: vi samarbeider med skiftere som allerede er i aksjon, og det er mange av dem

Slipp løs kraften fra peer-to-peer-inspirasjon

Folk er ofte mest inspirert av noen som seg selv som allerede gjør den tingen de trodde var umulig. Det er derfor vi fremhever og feirer innovasjonene ledet av DEAL Community: de skaper store krusninger.

Balansere åpenhet med integritet

Vi inviterer endringsskapere til å innovere med begrepene Smultringøkonomi, og derfor definerer vi også klare grenser for å beskytte integriteten til disse konseptene for å sikre at de ikke blir misbrukt eller vannet ut.

Vær smidig og tilpasningsdyktig

DEALs strategi og samarbeid reagerer på omstendigheter og utvikler seg når nye muligheter dukker opp.

Lite team, stor innvirkning

Vi samarbeider med vidtrekkende plattformer, nettverk og allierte for å spre ideene vidt og bredt.

Ikke vær bevegelsen - bli med i bevegelsen

DEAL skaper verktøy som kan integreres i andres arbeid, slik at vi kobler oss til og bidrar til å bygge den bredere bevegelsen for økonomisk transformasjon. Vi samarbeider også i høyt utnyttede partnerskap som bidrar til å spre ideene vidt og bredt. 

Hvis DEALs tilnærming til økonomisk transformasjon appellerer til deg, må du bli med i samfunnet. Donut Economics Action Lab ville ikke eksistere uten støtte, råd og generøsitet fra mange mennesker, så vi vil si en stor takk til alle som har bidratt til å skape og forme det DEAL er i dag.