Norsk koordinerings- og pådrivergruppe


Christian W. Hansson (Oslo), Stein Korsveien (Oslo), Sigve Brouwer (Kongsberg), Bjørn Hauger (Tønsberg)

Kjell M. Fagerbakke (Bergen), Johan Johansen (Halden), Ellen Sjong (Tønsberg), Aurora M. Winger (Trondheim)