Sirkulærøkonomi i byggenæringen i Kongsvingerregionen

27.04.2021

Nettverk for grønn innovasjon og næring

Sirkulært kommunenettverket er et nettverk for beslutningstagere som bidrar til å omstille Norge til sirkulærøkonomi. Circular Norway er sekretariat i nettverket, og kommunene selv påvirker innholdet.

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for ca 520 milliarder i året. Opplæring av politikere, offentlige innkjøpere og nøkkelbedrifter i de ulike kommunene er en nøkkel for å lykkes med omstillingen. Vi gir innføring i sirkulære nøkkelprinsipper, EUs nye regelverk, sirkulære innkjøp og sirkulære forretningsmodeller.

"I nettverket kobler vi næringssjefer, klimasjefer og andre nøkkelpersoner slik at de kan dele kompetanse og erfaringer fra arbeidet med omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi. Vårt erfaringsgrunnlag har vi fra Kongsvingerregionen og samarbeid med ledende aktører på sirkulærøkonomi i Europa."