Kommunestyret dreier mot Smultringøkonomi 


Et kommunestyre som ønsker å nærme seg Smultring-tankegangen, betyr generelt at tjenestemenn og politikere knyttet til bærekraft og økonomisk utviklingsporteføljer utforsker bruken av Smultringøkonomien for å orientere seg om mulige strategier for økonomisk overgang. Når partier og politikere støtter Smultring-tankegangen, kan representanter for byen også få kontakt med 'kjerneteamet' som leder byens initiativ, eller de kan hente støtte fra andre steder.

Smultringøkonomiens store styrke er at den tenker helhetlig. Ulike politiske partier og koalisjoner som sitter i posisjon burde alle kunne finne noe her som de støtter. I tillegg forteller modellen om de store økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor. Ved å slutte seg til tenkningen vil kommunestyret kunne finne løsninger på dagens problemer som er gode for alle. Smultringøkonomien kan ses som en syntese av det mange partier står for, men som ingen har i sin helhet i programmene sine. Den blir dermed en samarbeidsplattform

Om ikke dette vinner tilslutning i første omgang, kan de fire perspektivene (linsene) for prosjekter brukes som påminnere om å tenke globalt og handle lokalt, både økologisk og sosialt.  Bruken av Smultringen kan være vel så viktig som et vedtak som ikke er ordentlig forstått. Et vedtak krever dessuten at alle er tro mot alle de syv prinsippene og verdiene tenkningen bygger på, se prinsipper.