SmultringNorge

Våren 2021 startet noen få enkeltpersoner i Norge ei lita sonderingsgruppe med mål om å få til Smultringbyer og et Smultringnettverk i Norge. Vi har ledet studiesirkler og er i gang med å lage den første nasjonale smultringfestivalen som arrangeres i Tønsberg 16.-18. september.  Følg med på nyhetsbloggen (Forsida) på denne nettsida i det videre arbeidet framover! Og er du ildsjel, ta kontakt!