MAP

Kartlegg ved å verdsette det som allerede er inne i Smultringen

Den raskeste måten å skape en ønsket utvikling på, er å undersøke og gjøre mer av alt det som gjøres for at alle innbyggerne trives, som fremmer biologisk mangfold, tiltak som fremmer en sirkulær økonomi og global ansvarlighet.

Gjennom å involvere endringsagenter, innbyggere, politikere o.a. i undersøkelser av alt det gode arbeidet som allerede gjøres, vil dette bidra til spredning av idéer, økt kraft og støtte for endringsarbeidet. I tillegg vil det skapes ressurser som håp, engasjement, stolthet og glede!
I Tønsberg tenker vi at de beste eksemplene ivaretar alle de fire linsene, men foreløpig har vi kanskje ikke så mange av dem. Da må vi glede oss over dem som har ivaretatt ei eller flere linser på en god måte.


Den Magiske fabrikken i Tønsberg


Kartlegging i Brussel

Brussel forteller: Mikro smultringssituasjoner som viser hva som allerede er mulig 

Foruten å sette grensene for Smultringen i vår region, og få ideer om hvordan vi skulle komme inn i den via regionale strategier, ønsket vi også å belyse og utnytte det som allerede foregår inne i SmultringBrussel. Her ønsket vi å la oss inspirere av de mange aktørene i Brussel som allerede er på vei mot et sosialt rettferdig og økologisk trygt samfunn. Vi ønsket å ta hensyn til byens arv, erfaring og ekspertise, som er spesifikk for Brussel-regionen. Vi valgte tre "situasjoner"; prosjekter som allerede foregår i Brussel og setter Smultring i handling - selv uten eksplisitt å referere til den. 

Blant disse situasjonene har vi:

  • renovert en bygning etter sterke gjenbruksprinsipper
  • utviklet et kollektivt boligprosjekt på felles tomt
  • utviklet en byggeplass som inkluderer sirkulære prinsipper

De to første situasjonene har sivilsamfunnsorganisasjoner tatt initiativ til, mens den tredje dreier seg om et privat selskap. Disse lar oss studere forskjellige dynamikker med forskjellige typer aktører. 

Gjennom en "donut joint-investigation" -metodikk utviklet av Brussels Donut-teamet, undersøker vi - sammen med aktørene i disse situasjonene - hvordan de allerede bidrar til en distribusjons- og regenerativ økonomi, hvordan det ville være mulig å gå enda lenger, og hva som er bremsene og spakene til en sosial og økologisk overgang.

Arbeidet viser at en kan støte på problemer av intern og ekstern art. Problemer internt i situasjonene kan bidra til å forstå hvordan Smultringen kan hjelpe bestemte typer aktører til å bevege seg mot en mer transformativ økonomi. På den annen side kan transformasjonen bli blokkert av faktorer utenfor situasjonene, hovedsakelig knyttet til spørsmål om lovgivning, finansiering og styring på regionalt eller nasjonalt nivå. Disse observasjonene vil også bli sendt til Brussel 'administrasjoner i form av anbefalinger.