Oppstart som innbygger

Fra løse samtaler til frivillige konferanser


Ofte tas initiativ til Smultringarbeid av frivillige innbyggere i byen eller lokalsamfunnet. De har kanskje snakket om modellen med jevnaldrende, arrangert fellesskapsverksteder og brukt sosiale medier til uoffisielt å bygge og vedlikeholde et Smultringsamfunn. Helt i oppstart av et slikt initiativ kan disse individene ses som de uoffisielle "bykonferansene", og de kan fortsette ved å bli kjernemedlemmer i byens Smultring-initiativ. Men på et tidspunkt må en gå fra slike løse samtaler til mer formelle sammenkomster og konferanser mellom interesserte mennesker som har hentet inspirasjon fra steder de har støtt på modellen eller tenkningen.  Det kan være av Smultringøkonomi-boka, youtube-filmer, innlegg på sosiale medier, avisartikler eller framdriften i byer som Amsterdam. 

Folk er opptatt av å "gjøre noe", men vet ikke hvordan eller hvor de skal begynne. Erfaringer fra byer som har kommet i gang, forteller at det ikke ser ut til å være vanskelig å få folk til å møte opp og interessere seg. Kommunikasjonsstyrken til Smultringsmodellen, og dens visjon om å skape en trygg og rettferdig verden, med inkludering, rettferdighet og ekthet i hjertet, vekker fram noe etterlengtet i mange mennesker. 

Konferanser kan derfor starte med å etterspørre folk for et første sonderende møte. Du kan annonsere i sosiale medier, henge plakater opp på steder med mange mennesker som biblioteket eller skrive innlegg i avisene. LinkedIn har blitt brukt til dette og forespørselen lød:  Hvem er interessert i å få Sydney inn i Smultringen?Dette fikk god respons. 

De som møter opp til Smultringinitiativer som introduksjons-verksteder og webinarer, kommer fra forskjellige samfunnslag, inkludert grasrotgrupper, forskning og akademia, ingeniørfag, systemtenking, sirkulær økonomi og politikk og offentlig tjeneste. Mange er ikke økonomer, og har heller ikke bakgrunn fra økonomi. De har sannsynligvis lest boka, og fått med seg Kate Raworths ord om at vi alle er økonomer i denne nye tenkningen. De har blitt lokket av modellens verdier og løfter om en bedre framtid, de vil være en del av "bevegelsen" og venter bare på at noe skal skje. 

Men å oversette teorien til praksis er den vanskelige delen; som Patrick Léon Gross sier "... for å operasjonalisere det til meningsfulle konkrete trinn krever en veldig detaljert forståelse ... av berøringspunkter mellom verden og konseptet." Derfor kan det være lurt at noen personer har satt seg litt skikkelig inn i boka og nettressursene og hatt noen samtaler om hvordan de forstår Smultringøkonomien som et grunnleggende annerledes tankesett før de inviterer til et introduksjonsverksted eller webinar. 

Introduksjonsverksted / Webinar

Et første verksted / Webinar kan gjennomføres som en introduksjon av boka og noen tanker om hvordan en kan starte et Smultringinitiativ. Deretter kan samtalen dreie seg om hvordan folk forstår forskjellene i tankesett og hvilke tanker de har om hvordan begynne. Et initiativ etter et slikt møte kan f.eks. være en studiegruppe over boka og nettstedet DEAL


Lytt til foredraget her! Dette er en kortversjon av boka Doughnut Economics av Kate Raworth.