Fremtidens næringsliv

Fremtidens næringsliv, et magasin og en podkast som handler om løsninger, muligheter og utfordringer knyttet til et bærekraftig næringsliv, har laget podcast der du kan høre foredrag av Kate Raworth (Doughnut Economics) og deretter Hagerup (C40) og Bjerke (Veidekke) i studio, som svarer på spørsmålet Raworth stiller: Hvordan kan norske byer bli bærekraftige?