Melburnes byportrett

1. Skalér modellen ned fra globalt til nasjonalt og lokalt nivå 

2.Sett følgende hovedfokus: Hvordan kan byen vår bli som et godt hjem - hvor natur og mennesker blomstrer og tar ut sitt beste - samtidig som vi respekterer og bidrar til velferden til hele menneskeheten og hele planetens «helse»? 

3.Lag deres eget framtidsbyportrett ut fra det nye økonomiske paradigmet!


Verktøyet er oversatt fra DEAL