Smultringbyer i Norge

Foreløpig har ingen kommunestyrer eller bystyrer bestemt at de skal jobbe målrettet mot - eller vil være en Smultringby. Men finansråden i Oslo har varslet interesse! Les mer her! og her! 

Bodø spør: Er smultringøkonomien noe for Bodø? Se og lytt her!

Trondheim kommune jobber med nye former for innbyggerinvolvering for bedrede levekår og god livskvalitet for alle. Aurora Meland Winger, bystyrerepresentant for MDG, presenterer mer om dette på Smultringfestivalen 17.september 2022.