Alt handler om design

Alt kommer an på design. Hva ville gjøre det mulig for en organisasjon å bli gjenskapende (sirkulær, regenerativ) og fordelende (distribuerende, nettverksorientert) slik at den bidrar til å bringe menneskeheten inn i Smultringen? DEAL har drevet verksteder (workshops) for bedrifter, byavdelinger, stiftelser og andre organisasjoner som ønsker å utforske dette spørsmålet, og konsekvensene er omskapende (transformerende). I hjertet av disse verkstedene er fokus på design: Ikke utformingen av produktene og tjenestene deres, eller av kontorbygningene, men utformingen av selve organisasjonen! Som beskrevet av Marjorie Kelly, en ledende teoretiker innen neste generasjons virksomhetsdesign, er det fem viktige design-egenskaper som kraftfullt former hva en organisasjon kan gjøre og være i verden: 

Formål, nettverk, styring, eierskap og økonomi 


Formål

Hvorfor eksisterer organisasjonen: Hvilket formål er den i tjeneste for? Er det fokusert på å maksimere økonomisk avkastning, eller på et levende formål som er større enn seg selv? Formålet er viktig, men det må støttes av de fire andre trekkene. 

Nettverk

Hva er organisasjonens nettverk? Hvordan forholder nettverket seg til kundene eller medlemmene sine, de ansatte eller frivillige, leverandørerene, naboene og de allierte? Er de på linje med Smultringens formål og verdier, eller er de fanget i en kultur som undergraver dem? 

Styring

Hvordan styres organisasjonen? Hvem er i rommet når avgjørelser blir tatt, og hvem har stemme i disse beslutningene? Hvordan måles framgangen mot formålet, og hvordan ivaretas dette formålet når det er under press? 

Eierskap

Hvem eier organisasjonen? Hvem eier landet den er på, dataene den genererer, kunnskapen den skaper, eiendelene den har? Er eier en gründer eller en familie, aksjonærer eller staten, eller organisasjonens egne ansatte? Eller eies organisasjonen av risikovillig kapital? Utformingen av eierskap former det dypeste og er den siste - og viktigste av designegenskapene. 

Økonomi 

Hvordan finansieres organisasjonen, og hva er kravene fra den finansieringen? Søker den rask og høy økonomisk avkastning, eller investerer den i å skape sosial og økologisk verdi med eller uten økonomisk avkastning? Er det økonomi i tjeneste for organisasjonens formål, eller i tjeneste for seg selv? 


Til sammen former disse fem design-egenskapene en organisasjons evne til å bli regenererende (sirkulær, gjenskapende) og distribuerende (fordelende), og hjelper til med å bringe menneskeheten inn i Smultringen. 

Finn ut mer på DEAL om hva det betyr for fremtidens virksomheter.