MONITOR

Vis resultater 

Takk for og spre gode eksempler og framskritt jevnlig. Undersøk hvilke påvirkninger som bidrar til suksesser. Gjør mer av dem!

Underveis i prosessen er det viktig å vurdere det man får til opp i mot indikatorene bak utviklingen av byportrettet.

I Tønsberg tenker vi at å overvåke prosessen også kan handle om å undersøke og lære av det som skjer når vi involverer ulike mennesker, organisasjoner, foreninger o.a. i arbeidet. Det er viktig at vi reflekterer over hva som skal til for at alle ´stemmer´ slipper til, at møter og arrangementer preges av glede og engasjement. Vi er mange i Tønsberg som har mye erfaring med dette.