MOMENTUM

Bygg drivkraft


Endringer av politikken og utvikling av nye handlinger må skje gjennom et vedvarende arbeid. Arbeidet må derfor holdes varmt over tid. For å få det til, kan utviklingsarbeidet legges opp som gjentagende sykluser av handlinger og refleksjon. 

Av og til er det lurt å stoppe opp og ha mer langsom og tenksom  refleksjon over Smultringarbeidet for å bygge kraft og kapasitet. Det finnes mange refleksjonsmetoder. 

Anerkjennende reflekterende team

Hva vil skje hvis ansatte og ledere på en arbeidsplass eller deltakere i en frivillig organisasjon eller medlemmer i en familie systematisk undersøker og lærer av de situasjonene der de lykkes i eget arbeid og eget samspill, i et miljø preget av anerkjennelse?

Hvordan kan praksiserfaringene disse menneskene gjør seg, bli til en aktiv ressurs i arbeid med kontinuerlige forbedringer?

Hvordan legge til rette for læring på arbeidsplassen, i organisasjonen, familien ... på en måte som utløser stolthet og samarbeidsglede, bygger gode relasjoner og fremmer evnen til innovasjon?

Anerkjennende reflekterende team er en hedrende måte å jobbe med læring på, som løfter fram verdien av lokalt utviklet kunnskap. Metoden er utviklet i et forskende praksisfellesskap i Re kommune i Vestfold, og drar veksler på den norske psykiateren Tom Andersens konsept for å utvikle «maktfrie» læringsprosesser i team.

Heftet som beskriver metoden gir leseren et innblikk i:

  • Hva Anerkjennende reflekterende team er
  • Presentasjon av prosessmodellen
  • Hvordan metoden kan brukes for å utvikle et demokratisk læringsfelleskap
  • Hvordan metoden kan tas i bruk for utvikle reflekterende kunnskap, kvalitetsforbedringer og en mer kreativ praksis i tjenestene
  • Hvordan metoden kan brukes i å skape vedvarende positive endringer på egen arbeidsplass, i egen organisasjon, i egen familie.