Programideer for 2023

Torsdag 21. september

Hva kan bruk av Smultringmodellen bidra til i skoler?

Fredag 22. september

Jordhelse?

Bydels-, Kommuneutvikling?

Ansvarlig produksjon?


Lørdag 23. september

Veikart for Smultringøkonomi i Norge?