Organisering

Smultringfestivalen er et partipolitisk uavhengig prosjekt som ble startet på initiativ fra innbyggere i Tønsberg og som er videreført gjennom samarbeidende organisasjoner og innbyggere.

Smultring Tønsberg er ansvarlig eier og forpliktet på å følge DEALs etikk

ORGANISERING

Smultringfestivalens Råd (Fagressursgruppa)

Smultringfestivalens råd 

Kalles også Fagressursgruppa. Rådet skal sette retning for arrangementet, beslutte programmet og bidra til nasjonal forankring. Rådet består av:

 • Rethinking Economics ved Ellen Stenslie og Thomas Røkås
 • NMBUs bærekraftgruppe ved Arild Vatn, Linda Jolly, Thomas Røkås og Ellen Stenslie
 • Organisasjonen Spire ved Lise Saga
 • SoCentral ved Karin Lindgård
 • Pådriv Oslo ved Erica Wie Dia
 • Pådriv Tønsberg ved Veslemøy Klavenes-Berge, Kristine Aronsen
 • Besteforeldrenes KlimaAksjon (BKA) ved Øyvind Wistrøm
 • BKA Vestfold ved Jon Edgar Kalsen
 • Bioregional Weaving Lab ved Sarah Prosser
 • Cultura Banks tidskrift Pengevirke ved Arne Øgaard
 • Smultringøkonomi Tønsberg ved Bjørn Hauger, Ellen Sjong
 • Innbyggere i Horten ved Ole Johannes Romtveit
 • Innbyggere i Tønsberg ved Maike Sussmann, Julian Karssen

Smultringfestivalens prosjektgruppe

Smultringfestivalens prosjektgruppe består av frivillige i Horten, Tønsberg og Sandefjord. Gruppa har ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Programkomité

Smultringøkonomi-dagene har en frittstående og politisk uavhengig hovedprogramkomité som har ansvar for å skape festivalens hovedprogram. Smultringøkonomi Tønsberg er sentral i dette arbeidet i samråd med fagressursgruppa og andre.

Skolegruppa

Smultringfestivalen har nedsatt arbeidsgrupper på visse temaer. Skolegruppa består foreløpig av Veslemøy Klavenes-Berge, Siri Abrahamsen, Linda Jolly, Bjørn Hauger og Ellen Sjong 

Jordgruppa

Smultringfestivalens arbeidsgruppe for jordhelse, kortreist regenerativt / økologisk jordbruk og urban dyrking består av Kristine Aronsen, ML, ...

Folkehelsegruppa

Denne arbeidsgruppa består av Bjørn Hauger, ...

Regnskapsfører og revisor

Smultring Tønsberg fører regnskap og revisjon for festivalen.

Finansiering

Smultringfestivalen finansieres gjennom private og offentlige sponsorer