Vi kan løse dagens kriser med å skifte formålet til det økonomiske systemet! Av Stein Korsveien   

09.08.2022

Dagens økonomiske system har som formål å skape mest mulig økonomisk rikdom og økning i BNP.  Problemet med dagens økonomiske system er at det fører til klimakrise, naturkrise og økende økonomisk ulikhet, Mange får ikke dekket sine grunnleggende behov mens andre lever i overflod.

Vi bør (og må) re-designe det økonomisk systemet slik at vi får løst disse krisene. Smultringøkonomi kommer med forslag til hvordan vi kan designe et nytt økonomisk system. Vi må utvikle en verden der hver person kan leve sitt liv med verdighet, mulighet og fellesskap - og hvor vi alle kan gjøre det innenfor midlene til vår livgivende planet. Med andre ord, vi må komme inn i smultringen!

Ett av prinsippene til Smultringøkonomi er å skifte formålet til det økonomiske systemet:

  • fra maksimering av rikdom og BNP-vekst 

  • til livskvalitet for alle innen planetens tålegrense

Formålet peker mot en fremtid som kan dekke hver persons grunnleggende behov samtidig som den ivaretar livsverdenen som vi alle er avhengige av.


Smultringen er en modell hvor den ytre ringen er planetens tålegrense og den indre ringen er menneskers basale behov. Menneskers basale behov kan måles med FN sine bærekrafts mål. Indikatorene som disse bærekraftsmålene og planetenes tålegrense gir oss, kan brukes til målstyring (eller kompass) for å veilede menneskeheten gjennom de store utfordringene i dette århundret slik av vi vet når vi har oppnådd formålet med å bringe menneskene og planetene innenfor smultringen.

Lykkes vi med å komme inn i ringen, vil vi ha lært å leve i tråd med naturen og bidra til at den selv klarer å opprettholde sin balanse. Det er fullt mulig. Det økonomiske systemet er menneskeskapt og kan skapes om!