Dette er Smultringfestivalen

Som samfunn står vi overfor store, eksistensielle utfordringer i verden samtidig som vi ikke handler i tråd med alvoret. Det gir folkelig avmakt!

Vi trenger derfor en samlende visjon med et nytt mål for økonomien: «Livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser». Smultringen i Smultringøkonomi er et kraftfullt visuelt symbol på dette målet.

Vi konkurrerer med en rådende økonomi som har gjort oss avhengige av vekst med begrunnelse i arbeidsplasser og velferdsstat, og at det ikke finnes andre alternativer.

Vi trenger derfor å skape et nytt, samlende samfunnsprosjekt som svarer på innvendingene - en norsk smultringøkonomi. Å «male» fram et stadig tydeligere bilde av denne økonomien og fra ulike perspektiv, er en samarbeidsprosess som har sitt viktigste årlige møtepunkt i den nasjonale Smultringfestivalen.